HIDROKON 6

HIDROKON 6 je namijenjen za postizanje vodonepropusnosti cementnog morta pri hidroizolaciji temelja, podova, rezervoara, podrumskih prostora i sl.

SVOJSTVA

HIDROKON 6 je vodena disperzija koja mortu osigurava svojstvo vodonepropusnosti.

UGRADNJA

HIDROKON 6 se razrjeđuje vodom u omjeru 1:10. Tako pripremeljena otopina se dodaje u smjesu cementa i pijeska u omjeru od 1:1 do 1:3. Pijesak mora biti čist, ali nikako drobljen, veličine zrna 0 do 4 mm. Mort se priprema u količini koja se može ugraditi unutar sat vremena. PRIJE UPOTREBE PROTRESTI.

UTROŠAK

Utrošak HIDROKONA 6 na 1 m3 cementnog morta je:

MORT HIDROKON 6
cement : pijesak Otopina L/m3
1 : 1 39 L
1 : 2 36 L
1 : 3 32 L

NAPOMENA

HIDROKON 6 je alkalan, te je pri radu potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva. Izbjegavati direktan dodir s kožom i očima. Polivene dijelove tijela isprati vodom.

SKLADIŠTENJE

U originalnom pakiranju skladištiti na temperaturi iznad 5°C. Čuvati od smrzavanja.

ROK TRAJANJA

12 mjeseci.

PAKIRANJA

ŠIFRA BARKOD NAZIV KOLIČINA JM PAK
800200 3858889821202 HIDROKON 6 5,0 L kom 1